Ανακαινισεις γραφειων

Κατασκευές & Ανακαινίσεις Γραφείων

H δυνατότητες της ομάδας μας στις κατασκευές και ανακαινίσεις γραφείων είναι αξιοζήλευτη. Οι διαχειριστές έργων της Comma Construction είναι έμπειροι στην ολοκλήρωση έργων για εταιρείες που κατά την αποπεράτωση της ανακαίνισης επιθυμούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητες τους.


Είμαστε ειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα, όπου οι κρίσιμοι παράγοντες είναι i) η διατήρηση της ελάχιστης δυνατής αναστάτωσης και ii) η τήρηση συγκεκριμένου προγράμματος.


Στην Comma Constructions έχουμε εργαστεί στο παρελθόν σε ποικίλα έργα ανακαίνισης γραφειακών χώρων και διαθέτουμε και αποδειγμένο ιστορικό επίτευξης αυτών των στόχων, μέσω των πελατών μας.