Επαγγελματικός χώρος Αττική – Μερική Ανακαίνιση, Ανακατασκευή Διατηρητέου Κτιρίου