Κατοικία στην Πελοπόννησο – Ενεργειακή αναβάθμιση, μελέτη & κατασκευή εξωτερικού χώρου, μελέτη & κατασκευή εξωτερικού φωτισμού