Ξενώνας στην Πελοπόννησο - Αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή